# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-31 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ : มะม่วง 

เส้นรอบวง :  36     cm.

ความสูง :   4.87     m.