# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-36 แก้ว

ชื่อต้นไม้ : แก้ว

เส้นรอบวง :  102    cm.

ความสูง :   4.57     m.