# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-37 ขนุน

ชื่อต้นไม้ : ขนุน

เส้นรอบวง :  120    cm.

ความสูง :   5.87     m.