# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-43 มะยม

ชื่อต้นไม้ : มะยม

เส้นรอบวง :  85     cm.

ความสูง :   4.12     m.