# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-44 มะกรูด

ชื่อต้นไม้ : มะกรูด

เส้นรอบวง :  35    cm.

ความสูง :   4.12     m.