# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-46 ลำไย

ชื่อต้นไม้ : ลำไย

เส้นรอบวง :  54     cm.

ความสูง :   4.12     m.