# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-48 ลิ้นจี่

ชื่อต้นไม้ : ลิ้นจี่

เส้นรอบวง :  75     cm.

ความสูง :   5.08    m.