# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-49 กระท้อน

ชื่อต้นไม้ : กระท้อน

เส้นรอบวง :  136    cm.

ความสูง :   6.47     m.