# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-53 ชมพู่

ชื่อต้นไม้ : ชมพู่

เส้นรอบวง :  60     cm.

ความสูง :   4.87     m.