# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-56 มะกรูด

ชื่อต้นไม้ : มะกรูด

เส้นรอบวง :  32     cm.

ความสูง :   3.67     m.