# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-60 ขนุน

ชื่อต้นไม้ : ขนุน

เส้นรอบวง :  45    cm.

ความสูง :   3.01     m.