# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-61 มะขาม

ชื่อต้นไม้ : มะขาม

เส้นรอบวง :  210    cm.

ความสูง :   7.19     m.