# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-62 สาเก

ชื่อต้นไม้ : สาเก

เส้นรอบวง :  47     cm.

ความสูง :   4.99     m.