# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-65 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ : มะม่วง 

เส้นรอบวง :  34    cm.

ความสูง :   4.12     m.