# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-66 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ : มะม่วง 

เส้นรอบวง :  76     cm.

ความสูง :   4.99    m.