# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-67 ชมพู่

ชื่อต้นไม้ : ชมพู่

เส้นรอบวง :  20     cm.

ความสูง :   3.27     m.