# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-68 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ : มะม่วง 

เส้นรอบวง :  60     cm.

ความสูง :   5.59     m.