# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-71 มะม่วง

 มะม่วง

เส้นรอบวง  108  cm.

ความสูง  8.88 m.