# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-72 มะม่วง

 มะม่วง

เส้นรอบวง  61  cm.

ความสูง 8.14  m.