# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-73 มะม่วง

มะม่วง

เส้นรอบวง  70  cm.

ความสูง  8.66  m.