# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-74 มะม่วง

 มะม่วง

เส้นรอบวง  143 cm.

ความสูง  10.32 m.