# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-69 ขนุน

ชื่อต้นไม้ :  ขนุน

เส้นรอบวง : 28  cm.

ความสูง :  3.97  m.