# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-77 มะม่วง

 มะม่วง

เส้นรอบวง  65 cm.

ความสูง  5.07 m.