# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-70 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  95   cm.

ความสูง :  4.99  m.