# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-72 มะขาม

ชื่อต้นไม้ :  มะขาม

เส้นรอบวง :  122   cm.

ความสูง :  7.39  m.