# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-74 มะเฟือง

ชื่อต้นไม้ :  มะเฟือง

เส้นรอบวง :  26   cm.

ความสูง :  3.87  m.