# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-75 ลำไย

ชื่อต้นไม้ :  ลำไย

เส้นรอบวง :  97   cm.

ความสูง :  5.20  m.