# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-76 กระท้อน

ชื่อต้นไม้ :  กระท้อน

เส้นรอบวง :  26   cm.

ความสูง :  4.12  m.