# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-77 กระท้อน

ชื่อต้นไม้ :  กระท้อน

เส้นรอบวง :  22   cm.

ความสูง :  3.43  m.