# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-78 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  108   cm.

ความสูง :  6.15  m.