# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-79 ลำไย

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  67   cm.

ความสูง :  4.66  m.