# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-79 มะม่วง

มะม่วง

เส้นรอบวง   59 cm.

ความสูง  7.89 m.