# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-82 หมาก

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง :  63   cm.

ความสูง :  4.48  m.