# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-83 ขนุน

ชื่อต้นไม้ :  ขนุน

เส้นรอบวง :  100   cm.

ความสูง :  6.03  m.