# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-87 จำปี

ชื่อต้นไม้ :  จำปี

เส้นรอบวง :  54   cm.

ความสูง :  4.78  m.