# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-81 มะม่วง

มะม่วง

เส้นรอบวง  120   cm.

ความสูง  6.54 m.