# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-91 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  49   cm.

ความสูง :  4.39  m.