# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-84 มะม่วง

 มะม่วง

เส้นรอบวง   30  cm.

ความสูง  4.53  m.