# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-85 มะม่วง

 มะม่วง

เส้นรอบวง  43 cm.

ความสูง  5.34 m.