# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-95 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  30   cm.

ความสูง :  3.82  m.