# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-86 มะขาม

 มะขาม

เส้นรอบวง  125  cm.

ความสูง  6.34 m.