# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-87 หว้า

 หว้า

เส้นรอบวง   38  cm.

ความสูง  6.54 m.