# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-96 ขี้เหล็ก

ชื่อต้นไม้ :  ขี้เหล็ก

เส้นรอบวง :  95   cm.

ความสูง :  4.78  m.