# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
6-98 ขนุน

ชื่อต้นไม้ :  ขนุน

เส้นรอบวง :  25   cm.

ความสูง :  4.06  m.