# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
8-90 พญาสัตบรรณ

พญาสัตบรรณ

เส้นรอบวง  120  cm.

ความสูง  7.46  m.