# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
1 มะยมป่า

ชื่อต้นไม้ :  มะยมป่า

เส้นรอบวง :  237 cm.

ความสูง :  18.50 m.