# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
2 มะยมป่า (ตาย)

ชื่อต้นไม้ :  มะยมป่า  (ตาย)

เส้นรอบวง :  cm.

ความสูง :m.