# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
3 มะยมป่า


ชื่อต้นไม้ :  มะยมป่า

เส้นรอบวง :  40 cm.

ความสูง :  9.09 m.