# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4 มะยมป่า

ชื่อต้นไม้ :  มะยมป่า

เส้นรอบวง :  35 cm.

ความสูง :  5.77 m.