# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5 อินทนิลบก

 

 

 

ชื่อต้นไม้ :  อินทนิลบก

เส้นรอบวง :   50 cm.

ความสูง :  5.65 m.